Spanielien taipumuskoe (SPA)

Spanielien taipumuskokeen tarkoitus on todeta spanielirotujen käyttöominaisuuksia (myös espanjavesikoirien virallinen käyttökoe) ja onko koiran luonne ja käyttäytyminen spanielirodulle tyypillinen. Taipumuskoe ei ole kilpailu, vaan koe, jossa koiran luontaisia taipumuksia arvioidaan. Koiria ei panna paremmuusjärjestykseen.

Kokeeseen saavat osallistua Suomen Kennelliiton rekisteröimät 9 kk täyttäneet FCI:n ryhmien 8.2 ja 8.3 alaiset rodut eli käytännössä tämä tarkoittaa: kaikki Suomen Spanieliliiton alaiset rodut sekä amerikancockerspanielit ja molemmat springerspanielirodut. Kivesvikainen uroskoira voi osallistua taipumuskokeeseen. Arvostelu suoritetaan hyväksytty/hylätty periaatteella. Koiran kaikkien osasuoritusten tulee olla hyväksyttyjä, jotta se hyväksytään kokeessa. Tuomari antaa jokaisesta koirasta sekä suullisen että kirjallisen arvostelun koiran ohjaajalle kokeen lopuksi.

Kokeen osasuoritukset:


SOSIAALINEN KÄYTTÄYTYMINEN
Koiran on tultava vaikeuksitta toimeen ihmisten ja koirien kanssa. Tuomari seuraa oman ryhmänsä koirien käytöstä ryhmässä ja koskettelee koiria. Koira ei saa osoittaa aggressiivisuutta tai suurta arkuutta ihmisiä tai koiria kohtaan.

TOTTELEVAISUUS
Tottelevaisuutta tarkkaillaan koko kokeen ajan. Koiran on oltava ohjaajansa hallinnassa. Koiran on annettava kytkeä itsensä. Haku- ja vesityöskentelyosuudella koira on vapaana, ja ohjaajan kutsusta sen on tultava luokse ja annettava kytkeä itsensä.

HAKU JA LAUKAUKSENSIETO
Koira ei saa pelätä siitä n. 25 m etäisyydeltä haulikolla ammuttua laukausta. Koiran on vainuansa käyttäen etsittävä mahdollista riistaa tai jälkiä vähintään 10 m etäisyydellä ohjaajastaan vähintään viiden minuutin ajan, samalla kuitenkin pitäen yhteyttä ohjaajaansa. Ohjaaja saa innostaa koiraa. Aikaa käytetään enintään 20 minuuttia / koira. Laukauksensieto kokeillaan hakuosuuden yhteydessä. Koira ei saa pelätä ammuttua laukausta. Laukaus ammutaan, kun koira etenee ohjaajasta poispäin.

JÄLJESTÄMINEN
Koiran on kytkettynä 6 metrin taluttimeen seurattava riistaeläimen tai kanin laahausjälkeä, joka on n. 120 m pituinen. Jäljen puolivälissä on 90 asteen kulma. Laahattu eläin jätetään kaadoksi. Koiraa saa ohjata jäljen alusta n. 10 m matkan. Jos koira eksyy jäljeltä, voidaan se kerran palauttaa jäljelle. Suoritukseen voidaan käyttää aikaa enintään 10 minuuttia. Koiran on jäljestettävä kaadolle asti, eikä se saa pelätä tai raadella kaatoa. Ellei koira lähde jäljelle, voidaan sitä yrittää enintään 5 minuutin ajan.

VESITYÖ
Koiran on uitava halukkaasti ja noudettava veteen heitetty riistalintu tai riistalintupukki. Ohjaaja heittää riistan tai pukin veteen koiran nähden. Ohjaajalla on mahdollisuus heittää enintään kaksi pukkia tai riistaa. Koiran on uitava vähintään 5 metriä rannasta poispäin ja tuotava riista tai pukki mieluiten kuivalle maalle. Riittävä suoritus kuitenkin on, jos ohjaaja voi jalkojaan kastelematta ottaa noudettavan esineen vedestä. Kivien käyttö lisähoukuttimena on sallittu. Ruuan, makupalan, toisen koiran tai ihmisen käyttö houkuttimena on kielletty. Aikaa voidaan käyttää suoritukseen enintään 5 minuuttia.

YHTEISTYÖ JA YLEISVAIKUTELMA
Tuomari kuvaa muutamin sanoin positiivisessa hengessä koiran halua toimia yhteistyössä ohjaajansa kanssa.

(Espanjanvesikoiraharrastajat ry)