Harrastukset

Espanjanvesikoira on yleensä luonteeltaan aktiviinen rotu, joka ei sovellu pelkäksi sohvakoiraksi. Perron kanssa voi harrastaa mitä tahansa lajia, mihin kunkin yksilön taipumukset soveltuvat. Kilpailuoikeudet espanjanvesikoirilla on seuraaviin  lajeihin:

 • Agility
 • Flyball
 • Junior handler
 • Koirajuoksu, canicross
 • Koiranäyttelyt
 • Koiratanssi
 • Metsästyskoirien jäljestämiskoe (MEJÄ)
 • Palveluskoirakoelajit
  • Jälkikoe (JK)
  • viestikoe (VK)
  • hakukoe (HK)
  • etsintäkoe (EK)
  • valjakkohiihto
  • erikoisjälki (FH)
  • pelastuskoe
  • kansainvälinen pelastuskoe (IPOR)
  • käyttäytymiskoe (BH)
 • Spanielien metsästyskoe
  • vesilintukoe (SPVE)
  • maalintukoe (SPME)
 • Spanielien taipumuskoe
 • Tokoagi
 • Tottelevaisuuskoe (TOKO)
 • Vesipelastus (VEPE)

AGILITY

Agility on hyvin suosittu harrastusmuoto, jossa kilpailee useita kymmeniä espanjanvesikoiria ja lukematon määrä harrastaa lajia käymättä kilpailuissa. Espanjanvesikoiria kilpailee lajin medi- ja maksi-kokoluokissa. 

TOTTELEVAISUUSKOE (TOKO)

Tottelevaisuuskoe on koekäynneissä mitattuna espanjanvesikoirien toisiksi suosituin koelaji agilityn jälkeen. Tottelevaisuuskoulutuksen tarkoituksena on opettaa koiralle miellyttävää ja hallittua käyttäytymistä sekä koiran ohjaajalle oikeaa ja asiallista koiran käsittelytaitoa. Tottelevaisuuskokeissa testataan koiran ja ohjaajan välistä yhteistyötä sekä koiran koulutuksen tasoa neljässä eri luokassa. Eri koeluokkia ovat alokas-, avoin-, voittaja- ja erikoisvoittajaluokka. Tottelevaisuuskokeeseen saavat osallistua kaikki tunnistusmerkityt ja Suomen Kennelliiton määräysten mukaisesti rokotetut 10 kk täyttäneet koirat. Erikoisvoittajaluokkaan saavat osallistua 15 kk täyttäneet koirat.  

PALVELUSKOIRAKOELAJIT

Espanjanvesikoiralla voi harrastaa ja käydä kokeissa kansallisissa- ja kansainvälisissä palveluskoiralajeissa.

Palveluskoirakokeiden lajeja ovat jälkikoe (PAJÄ), hakukoe (PAHA), viestikoe (PAVI), etsintäkoe (PAEK), valjakkohiihto (PAVH), erikoisjälki (PAEJ) ja suojelu (PASU). 

MEJÄ eli metsästyskoirien jälkikoe

MEJÄ-kokeen ensisijainen tehtävä on testata ja arvioida koiran kykyä seurata haavoitetun riistaeläimen jälkeä. Kokeissa on kaksi luokkaa, avoin luokka (AVO) ja voittajaluokka (VOI). Kaksi kertaa avoimen luokan ensimmäisen palkinnon saavuttanut koira siirtyy voittajaluokkaan.

Kokeessa jäljet tehdään lumettomalle maalle ja (mikäli mahdollista) riistarikkaaseen maastoon siten, että tuomari koiraa häiritsemättä voi seurata sen työskentelyä. Jälkien välinen etäisyys on maastosta riippuen vähintään 200 m. Jälki veretetään naudan tai hirvieläimen verellä kostutetulla sienellä. Veri jaetaan tasaisesti ; lähtöön, makauksiin ja kaadolle pirskotetaan muutama pisara verta. Jäljen lopussa on kaato, joka on hirvieläimen sorkka.

(vesikoirat ry)